Foto-platno (canvas)

Fotografije na slikarskom platnu u svim dimenzijama (najmanji format je 20x30cm). Platno se može poručiti sa ili bez blind rama, kako i u kombinaciji multipanela (2,3 ili 4 platna).

Detaljnije