Slagalica srce

Slagalica sa fotografiom (u obliku srca ili pravougaonika).

Detaljnije